mbltechnischvastgoedmanagement.nl

Referenties

MBL Technisch Vastgoedmanagement bouwde de afgelopen jaren een uitstekende staat van dienst op.

Enkele recente/actuele opdrachten:

Willem van Oranje College
Advisering, inkoop en begeleiding van uitvoering planmatig onderhoud.

Rijksvastgoedbedrijf
Programmac
oördinator brandveiligheid directie Vastgoedbeheer.

Rijksvastgoedbedrijf
Adviseur integraal beheer contract Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Het doen van gebruiksmeldingen voor de kantoren Koningskade en Plesmanweg te Den Haag.


Eerder werkte Malcolm Blikman onder meer voor:


Ministerie van BZK / Rijksgebouwendienst
Uitvoeringscoördinator programmabureau brandveiligheid.

Ministerie van BZK / Rijksgebouwendienst
Liaison (procesmanager) brandveiligheid Directie Projecten.

Consortium BAM-Ballast Nedam
Advisering inzake haalbaarheid langdurig onderhoud tijdens nieuwbouw Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken te Den Haag.Hogeschool Utrecht
Docent post-hbo cursus Integraal Adviseur Vastgoed.

Bisdom Breda
Opstellen meerjaren onderhoudsbegroting 179 monumentale kerkgebouwen.Ministerie van VROM / Rijksgebouwendienst
Projectmanagement aanleg buitenterrein Nederlands Forensisch Instituut (NFI).Willem van Oranje College, Waalwijk
Advisering / opstellen meerjaren onderhoudsbegroting en jaarplan, inclusief inkoopbegeleiding en directievoering en toezicht.ZO Wonen, Sittard
Advisering / opstellen meerjaren onderhoudsbegroting en jaarplannen.
Advisering aanpak mutatieonderhoud.

Ministerie van VROM / Rijksgebouwendienst
Projectmanagement voor het vervangen van 360 celdeuren bij PI Rijnmond locatie De IJssel.Ministerie van VROM / Rijksgebouwendienst
Projectmanagement in het kader van aanpassingen met betrekking tot de brandveiligheid bij PI Rijnmond locatie De IJssel en PI Dordtse Poorten te Dordrecht.
Projectmanagement in het kader van de certificering van de brandmeldinstallaties bij PI Dordtse Poorten en PI Rijnmond locatie De IJssel.

Ministerie van VROM / Rijksgebouwendienst
Projectmanagement in het kader van het vervangen van de dakbedekking, bliksemafleidingsinstallatie en voorzieningen ‘veilig werken op hoogte’ bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.Rijkswaterstaat
Projectmanagement voor de realisatie van negen computerruimtes op verschillende locaties van Rijkswaterstaat in Nederland.