mbltechnischvastgoedmanagement.nl

Producten

MBL Technisch Vastgoedmanagement is actief in diverse sectoren, waaronder overheid, woningcorporaties en uiteenlopende commerciële marktpartijen. We kunnen u met diverse producten ondersteunen:

Beheerplan
Met een beheerplan op maat voorziet MBL Technisch Vastgoedmanagement in een vastlegging van de huidige en de gewenste kwaliteit van uw vastgoed(-portefeuille). Dit nader uitgewerkt naar een heldere visie en een financiële prognose voor de middellange termijn. Zodat u inzicht heeft in de noodzakelijke uitgaven die het vastgoed in technische, functionele en wettelijke zin laten voldoen aan gestelde eisen. Het beheerplan voorziet stake- en shareholders van alle informatie die een zorgvuldige afweging over de te volgen complexstrategie mogelijk maakt.

Meerjaren onderhoudsprognose
Met een meerjaren onderhoudsprognose legt MBL Technisch Vastgoedmanagement aan de hand van het budget vast welke mogelijkheden er zijn voor het onderhoud van uw gebouw of vastgoedportefeuille gedurende de exploitatieperiode. Zo bent u verzekerd van een optimale besteding en een gedetailleerd inzicht in de mogelijkheden.

Jaarplan
Het jaarplan is te omschrijven als een ‘dwarsdoorsnede’ van de meerjaren onderhoudsprognose. Het voorziet in een overzicht van noodzakelijke activiteiten, inclusief budgettering voor een bepaald jaar of cluster van meerdere jaren. Het jaarplan dient als basis voor besluitvorming aangaande budgettering, het regelen van de inkoop van werken en diensten en het organiseren en plannen van de activiteiten.

Conditiemeting bouw en installatie
Met behulp van de NEN 2767-normering stelt MBL Technisch Vastgoedmanagement de conditie van bouw- en installatiedelen van vastgoedobjecten op gedegen en objectieve wijze vast. U ontvangt een heldere en gedetailleerde rapportage van deze conditiemeting.