mbltechnischvastgoedmanagement.nl

Diensten

MBL Technisch Vastgoedmanagement is actief in diverse sectoren, waaronder de overheid, woningcorporaties en uiteenlopende commerciële marktpartijen in heel Nederland. We kunnen u met een compleet pakket aan management- en adviesdiensten ondersteunen:

Interim management

Behoefte aan het tijdelijk inzetten van een externe manager binnen uw bedrijf of organisatie voor een vastgoedgerichte opdracht? Voor interim-management bent u bij MBL Technisch Vastgoedmanagement aan het juiste adres. We vervullen deze rol op een objectieve, zakelijke en efficiënte wijze. Bovendien zorgt de inbreng van extra kennis gegarandeerd voor een meerwaarde binnen uw organisatie.


Programmamanagement
Een geheel aan samenhangende projecten en activiteiten te managen binnen een tijdelijke organisatie? De programma-aanpak van MBL Technisch Vastgoed- management zorgt voor realisatie van uw doelstellingen. Gekenmerkt door fasering en sturing op tempo, haalbaarheid, efficiency, flexibiliteit en doelgerichtheid.


Project- en procesmanagement
Om de meer reguliere huisvestingsopgaven op een eenduidige, projectmatige wijze aan te pakken, biedt MBL Technisch Vastgoedmanagement u projectmanagement op maat aan. Kenmerkend voor onze werkwijze zijn de fasering en beheersing van de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Dat betekent value for money!

Directievoering en toezicht
Bij directievoering komt veel kijken; het kan een zeer ingewikkeld proces zijn. Als directievoerder organiseert en stuurt MBL Technisch Vastgoedmanagement alle benodigde processen en procedures voor u aan. Zo wordt ieder renovatie- en (groot)onderhoudsproject beheersbaar, zowel in tijd en geld als in kwaliteit en informatievoorziening. Tijdens de uitvoering houdt MBL nauwgezet voor u in de gaten dat alle contracten op elkaar aansluiten en verplichtingen worden nagekomen. Daarmee nemen we u een belangrijke zorg uit handen.

Inkoopbegeleiding
Het vinden van de juiste partners is één van de belangrijkste succesfactoren in ieder vastgoedproject. MBL Technisch Vastgoedmanagement voorziet u van een onafhankelijk en professioneel aanbestedingsadvies. We adviseren u over een passende aanbestedings-, selectie- en gunningsprocedure voor renovatie en (groot)onderhoudsprojecten. Desgewenst kunnen we de gehele inkoopprocedure tevens volledig voor u organiseren en begeleiden.

Advisering
Op basis van marktontwikkelingen en actuele ontwikkelingen in uw eigen organisatie vraagt de visie op vastgoed tegenwoordig om continue bijsturing. MBL Technisch Vastgoedmanagement ondersteunt u bij het vertalen van uw organisatiedoelstellingen naar een concreet en uitvoerbaar vastgoedbeleid. Daarbij is er alle aandacht voor financiële aspecten, het inzichtelijk maken van risico´s en het adequaat inrichten van uw vastgoedorganisatie.


Kennisoverdracht en opleiding op maat
In de complexe vastgoedbranche is de juiste kennis essentieel. MBL Technisch Vastgoedmanagement adviseert u niet alleen, maar draagt ook kennis en expertise over. Of het nu gaat om de basisbeginselen van vastgoedmanagement of om gedetailleerde kennis over beheer en onderhoud, we zijn in staat de kennis over vastgoed binnen uw organisatie te vergroten. Op basis van uw wensen verzorgen we een training, cursus of opleiding op maat, op iedere gewenste locatie.